Strona/Blog w całości ma charakter reklamowy, a zamieszczone na niej artykuły mają na celu pozycjonowanie stron www. Żaden z wpisów nie pochodzi od użytkowników, a wszystkie zostały opłacone.

Na pewno każdy słyszał o testach IQ, jakie maja zbadać stworzony przez nas poziom inteligencji. Składają się one z pytań, które oceniają sprawności językowe, analityczne, przestrzennie, skojarzeniowe i arytmetyczne. Wynik takiego testu decyduje o poziomie inteligencji badanej osoby i kategoryzuje do rzeczowej grupy. Przedział od 85 do 115 jednostek to stereotypowy iloraz inteligencji. Wynik powyżej 115 to inteligencja powyżej przeciętnej, a niżej 85 jednostek to inteligencja niżej przeciętnej. Efekty te rozmieszczają się wedle krzywej Gaussa.

Świadczy to, że najwięcej osób w populacji to ludzie z przeciętnym wskaźnikiem inteligencji. Tudzież osoby z wynikiem powyżej 115 oraz niżej 85 występują rzadziej. Wydaje się, iż takie testy psychologiczne są dość miarodajne, co ujawnia poradnictwo psychologiczne radom. Jednakże wiele osób krytykuje tego typu badania. W szczególe zarzuca się takim badaniom selekcję ludzi na dogodniejszych i gorszych.

Oprócz tego, do końca nie wiadomo, co rozumie się pod terminem inteligencja. Czy to tylko umiejętności kognitywne, czy może należy dodać do nich coś jeszcze. Takie testy nie badają na przykład umiejętności wczuwania się w innych ludzi i odgadywania ich emocji oraz pragnień. Kolejnym zarzutem w kierunku testów na inteligencję jest negatywny wpływ elementów zewnętrznych na ich efekt. Nie ulega wątpliwości, że niewyspanie, przemęczenie, głód, odwodnienie kiepsko wpływają na efektywną pracę mózgu.

Dlatego te postać, rozwiązująca test w niekomfortowych warunkach, może napisać go poniżej własnych możliwości. Tudzież obrońcy oceny ilorazu inteligencji uważają, że wykonywanie takich badań za pomocą wielorakich testów daje pokrewne rezultaty. Ostatnio testy psychologiczne, badające iloraz inteligencji, pojawiły się w Internecie. Jednak należy do nich podchodzić powoli. Tak w istocie mają one niską wartość, ponieważ nieraz są przestarzałe albo opracowywane przez laików.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY

0 komentarze

Dodaj komentarz