Strona/Blog w całości ma charakter reklamowy, a zamieszczone na niej artykuły mają na celu pozycjonowanie stron www. Żaden z wpisów nie pochodzi od użytkowników, a wszystkie zostały opłacone.

Zobowiązania w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych proponowane przez biuro rachunkowe Biegła Księgowa są za każdym razem przez ekspertów przypilnowane. Obejmą one przede wszystkim: rejest dokumentów źródłowych w księgach rachunkowych, ewidencję dokumentów źródłowych w rejestracjach dla celów podatków od produktów i usług, sporządzanie deklaracji VAT, sprawdzenie wszystkich dokumentów pod kątem formalnym, merytorycznym i finansowym, prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych prawnych, bieżące dekretowanie i księgowanie raportów kasowych i rachunków bankowych, potwierdzanie bilansów finansowych, rozliczanie delegacji służbowych, obliczanie zaliczki na podatek dochodowy, opracowanie planu kont razem ze strategią rachunkowości, opracowanie sprawozdań pieniężnych oraz sprawozdań wykonywanych dla celów statystycznych, aktualizowanie i rejestrowanie danych firmy, opracowanie bilansu i rachunku zysków i strat na koniec każdego roku rozliczeniowego a także zeznania rocznego CIT – 8. Zaprezentowane biuro księgowe zajmuje się wszystkim solidnie, w każdym przypadku dbając o zadowolenie wszystkich klientów.

Ponadto doświadczeni pracownicy z biuro rachunkowe modlnica gospodarczym, zawierającym: analizę i ocenę skutków poprowadzonych przez zleceniodawcę transakcji, doradztwo w obrębie zaplanowania następnych przedsięwzięć, obsługę prawno – podatkową, dokonywanie rozliczeń finansowych projektów o charakterze inwestycyjnym, jak i pomoc przy założeniu i organizowaniu działalności spółek prawa handlowego. Klienci korzystają również z chęcią z audytów, jakie obejmują: analizę dokumentów spółki, opcje dokonywania rozliczeń z poszczególnych transakcji, zgodność ksiąg rachunkowych z zapisami prawnymi i uchwałami, analizowanie załatwiania rachunków z ZUS oraz z US, analizowanie umów z kontrahentami i pracownikami pod kątem rozliczania się a także sensowność kosztów administracyjnych.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY

0 komentarze

Dodaj komentarz